Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro padėka Jonavos krašto muziejui už dalyvavimą Užgavėnių eisenoje. 2014 m. vasario 4 d.
Šveicarijos kaimo bendruomenės, Dumsių seniūnijos padėka Jonavos krašto muziejaus direktorei Daivai Gustaitei ir darbuotojams už dalyvavimą ir pagalbą organizuojant respublikinę Šveicarijos bendruomenės šventę ,,Rudens mozaika“. 2014 m. rugsėjo 6 d.
Viešosios įstaigos „Paneriečiai“ padėka Jonavos krašto muziejui už bendradarbiavimą organizuojant renginį „Orientacinės varžybos: pažink savo miestą iš naujo!“2015 m. rugpjūčio 29d.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“ padėka Jonavos krašto muziejui už geranoriškumą, pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą vykdant bendrijos veiklą. 2015 m. rugsėjo 9 d.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Jonavos skyriaus padėka Jonavos krašto muziejui už papuoštą medelį „Kalėdinis medelis“ ir dalyvavimą Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Jonavos skyriaus organizuotame konkurse- akcijoje „Papuošk medelį“. 2015 m. gruodžio 18 d.
Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padėka Jonavos krašto muziejaus direktorei Žygintei Plečkaitytei už geranorišką bendravimą ir draugystę su Jonavos rajono savivaldybės viešąją biblioteka. 2016 m.
Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos padėka Jonavos krašto muziejui už bendradarbiavimą ir dalyvavimą Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos projektinėje veikloje „Mes mylim Lietuvą“. 2016 m. vasario 18 d.
Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro padėka Jonavos krašto muziejui už bendradarbiavimą organizuojant šventę „Šeimos diena 2016“. 2016 m.
Barupės mokyklos padėka Jonavos krašto muziejaus etnologei Rasai Kulytei – Libienei už bendradarbiavimą. 2017 m. gegužės 12 d.
Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro padėka Jonavos krašto muziejui. 2017 m.