Muziejaus darbo kolektyvą šiuo metu sudaro 5 darbuotojai.

Administracija:
Daiva Petrikėnienė
Vadovė
(8 349) 52335
jonavosmuziejus@gmail.com

Vilija Vaškevičienė
Vyr. fondų saugotoja
(8 349) 51446
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Rasa Kulytė-Libienė 
Edukatorė
(8 349) 53388
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Gitana Daugirdienė
Dailininkė apipavidalintoja
(8 349) 51446
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Irena Andrejeva 
Eksponatų skaitmenintoja
(8 349) 53388
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Vilija Rimkevičienė
Valytoja
Pareigybės aprašymas
Pareigybės aprašymas

 

Muziejininkas
Pareigybės aprašymas
Istorikas
Pareigybės aprašymas