Muziejaus darbo kolektyvą šiuo metu sudaro 12 darbuotojų.

Administracija:
Daiva Petrikėnienė
Direktorė
(8 349) 52335
jonavosmuziejus@gmail.com

Ramunė Rugienė
Direktorės pavaduotoja edukacijai
(8 349 ) 51446
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Vilija Vaškevičienė
Vyr. fondų saugotoja
(8 349) 51446
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Elona Liktaravičienė
Sekretorė referentė
(8 349) 52335
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

 

Darbuotojai:
Renata Kilinskaitė
Turizmo vadybininkė, dizainerė maketuotoja
(8 349) 52335
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas
Pareigybės aprašymas

Inga Zhukova
Kultūrinės veiklos vadybininkė
(8 349) 51446
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Rasa Kulytė-Libienė 
Etnologė
(8 349) 53388
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Gitana Daugirdienė
Dailininkė apipavidalintoja
(8 349) 51446
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Irena Andrejeva 
Eksponatų skaitmenintoja
(8 349) 53388
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Elena Sotnikova 
Apskaitininkė
(8 349) 53388
jonavosmuziejus@gmail.com
Pareigybės aprašymas

Vilija Rimkevičienė
Fondų saugotoja, valytoja
Pareigybės aprašymas
Pareigybės aprašymas

Gintaras Bujokas
Ūkvedys, aplinkos tvarkytojas
Pareigybės aprašymas
Pareigybės aprašymas

 

Muziejininkas
Pareigybės aprašymas
Istorikas
Pareigybės aprašymas